foto van website www.flessenpostuitegmond.nl
Home Van schillenboer tot kringloopwinkel Sjans!

Van schillenboer tot kringloopwinkel Sjans!

5 minuten


Met onze Sjans kringloopwinkels zetten we een lange traditie van hergebruik van duurzame gebruiksgoederen verder. Maar, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Bij de zoektocht naar de oorsprong van het kringlopen wordt vaak verwezen naar de ‘schillenboeren’ in Nederland. Hoe zit dat nu juist in de haak?

schillenboer-website-flessenpostuitegmondnl.jpg

In Nederlandse steden werd in de vorige keukenafval door de ‘schillenboer’ met een stootkar opgehaald. Dit keukenafval ging dan naar het platteland om aan de dieren te voeren. Winwin voor de burgers: geen gistend en stinkend afval. Winwin voor de boeren: vers, smakelijk en gratis voedsel voor hun dieren.

Welvaart en consumptie groeiden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De hoeveelheid afgedankte gebruiksgoederen nam toe. Mensen ‘vernieuwden’ graag hun interieur, kleding, huisraad, enz.

schillenboer-website-stefenfennl.jpg

Waar blijf je met al die afdankertjes? Weggooien?

Waar blijf je met die afdankertjes? Weggooien? Da’s zonde natuurlijk. Misschien wil de schillenboer de spullen wel meenemen? Stilaan ontstonden kleinschalige opslagplaatsen en verdeelpunten van afdankertjes in schuren, garages, magazijnen,….

Sociale en milieu organisaties zagen hier volop kansen liggen. De tijdsgeest van die periode speelde een grote rol: groeiende bezorgdheid over het milieu en de overconsumptie, sociale ongelijkheid en stijgende werkloosheid. ‘Kringlopen’ biedt op een unieke manier oplossingen.


‘Kringlopen’ werd een begrip en verspreidde zich over het ganse land en naar de buurlanden.

‘Kringlopen’ werd een begrip en verspreidde zich over het ganse land en naar de buurlanden. Overal werden initiatieven genomen die verschillende maatschappelijke waarden op een unieke manier combineren:

  • zorg voor het milieu: duurzame gebruiksgoederen horen niet op de afvalberg
  • sociale tewerkstelling: er zijn heel wat handen nodig om al die goederen te behandelen
  • kansarmoede bestrijden: betaalbare gebruiksgoederen voor iedereen

Bij Sjans doen we het zoveel jaar later niet anders en voegen we er nog een aantal waarden aan toe: geborgenheid, professionaliteit, eigenaarschap en toekomst.

foto's van websites www.stefenfen.nl en www.flessenpostuitegmond.nl

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We sturen ongeveer maandelijks een brief met daarin informatie over onze acties, de webshop, over onze werking.